02-612-9121, 02-612-9188

การแก้ไขยิ้มเห็นเหงือก (Gummy Smile)

 

         การแก้ไขยิ้มเห็นเหงือก ยิ้มเห็นเหงือก หรือ Gummy Smile คือ การที่เวลาเรายิ้มแล้วจะเห็นเหงือกบริเวณฟันบนมากกว่าปกติ อาจทำให้ขาดความมั่นใจในรอยยิ้ม เกร็งปากเวลายิ้ม เพื่อไม่ให้ริมฝีปากเปิดมากจนทำให้เห็นเหงือก

 

         การยิ้มเห็นเหงือกนั้น เกิดจากบริเวณเนื้อเยื่อระหว่างโคนจมูกกับริมฝีปากบนสั้นกว่าปกติ สำหรับคนทั่วไปเวลายิ้มจะเห็นเหงือกเล็กน้อย แต่ในกรณีนี้คือยิ้มแล้วเห็นเหงือกมากกว่าปกติ สามารถแก้ไขได้โดยทำการผ่าตัด คือการเปิดแผลผ่าตัดด้านในของริมฝีปากบนทำให้เนื้อเยื่อบริเวณริมฝีปากบนยาวลงมาปิด แต่ทั้งนี้การผ่าตัดจะปิดเหงือกได้มากน้อยแค่ไหน ต้องขึ้นอยู่กับความยาวเดิมของริมฝีปากบน

 

 

สาเหตุของการยิ้มเห็นเหงือก

 • กล้ามเนื้อที่ยกริมฝีปากบนและยกมุมปากทำงานมากกว่าปกติ
 • เหงือกเจริญเติบโตเกินไป จนลงมาคลุมคอฟัน
 • ฟันมีขนาดสั้นหรือเล็กกว่าปกติ
 • ฟันและเหงือกเจริญผิดรูป
 • เหนือริมฝีปากบนสั้น หรือกดมากเกินไป
 • กระดูกกรามบน หรือเหงือกบนโต หรือยื่นเกินไป

 

 

วิธีการแก้ไข

 1. การฉีดโบท็อกซ์

         ใช้ในกรณี “กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ยกริมฝีปากบนและยกมุมปากทำงานเกินพอดี”  จึงฉีดโบท็อกซ์เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวทำงานน้อยลง ช่วยดึงริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยและจะหย่อนลงมาปิดเหงือกได้ สะดวก เห็นผลเร็ว ไม่มีแผล

 

 1. การตัดแต่งเหงือก (Gingivectomy)

         ตัดเหงือกบริเวณขอบตรงคอฟันให้สูงขึ้น โดยใช้เลเซอร์ตัดแต่งเหงือก หลังจากตัดเหงือกแล้วจะมีเลือดซึมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เหงือกไม่ช้ำม่วงและไม่ต้องเย็บ

 

 1. การตัดเหงือกร่วมกับการกรอแต่งกระดูกหุ้มฟัน (Esthetic crown lengthening)

         กรณีของผู้ที่มีเหงือกคลุมฟันมากและกระดูกหุ้มฟันสูงเช่นกัน จำเป็นต้องกรอแต่งกระดูกฟันร่วมด้วย โดยมีการเปิดเหงือก กรอกระดูกออก จากนั้นใช้ไหมเย็บแผล โดยเย็บไว้ 7 วัน จึงต้องการเวลาพักฟื้น

 

 1. การอุดเติมเนื้อฟันหรือทำครอบฟัน

         เป็นกรณีที่คนไข้มีฟันขนาดเล็กหรือสั้นกว่าปกติ ถ้าไม่มากจะใช้วัสดุอุดเสมือนฟัน ช่วยเติมเต็มให้ซี่ฟันดูยาวขึ้น หากฟันสั้นหรือเล็กมากจะใช้วีเนียร์แปะหรือครอบฟัน ร่วมกับการผ่าตัดเหงือก

 

 1. การจัดฟัน

         ช่วยแก้ไขในกรณีที่ตำแหน่งฟันผิดปกติ ฟันห่างหรือยื่นออกมามาก โดยการจัดฟันจะทำให้ฟันชิดและไม่ยื่นได้ หรืออาจใช้การปักหมุดเพื่อดึงฟันลงมาเพื่อให้ระดับฟันสูงขึ้น ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการเรียงตัวที่ผิดปกติของฟัน หากเป็นปัญหาที่ขากรรไกรบนยื่น ก็ต้องมีการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน

 

 

การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด

 1. การผ่าตัดตกแต่งกล้ามเนื้อที่ดึงรั้งริมฝีปากบน

         เป็นการผ่าตัดโดยแก้ไขกล้ามเนื้อที่ควบคุมริมฝีปากบนเวลายิ้มให้ลงมาต่ำที่สุดนั่นเอง สามารถใช้ร่วมกับการรักษาอื่นได้ ในกรณีที่มีความผิดปกติอื่นร่วมด้วย มีการใช้ไหมละลายในการเย็บแผล

 

 1. ผ่าตัดกระดูกขากรรไกร

         ในกรณีที่กระดูกขากรรไกรบนยื่นออกมามาก ๆ จนดันริมฝีปากบนให้ยื่นออกมา อาจต้องตัดให้สั้นลง เป็นการผ่าตัดใหญ่ หลังผ่าตัดต้องมีการพักฟื้นนาน