แก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่

ศัลยกรรมลักยิ้ม ทำลักยิ้ม

แก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่

ปากแหว่ง

คือ การที่ริมฝีปากบนแยกออกจากกัน เกิดจากการที่ใบหน้า 2 ซีกไม่สามารถ ประกบกันได้พอดีในช่วงที่ทารกยังอยู่ในครรภ์มารดา ปากแหว่งเพดานโหว่มักจะเกิดจากพันธุกรรม นอกจากนี้ปากแหว่งเพดานโหว่ยังอาจเกิดจากฮอร์โมนที่ผิดปกติ การขาดสารอาหาร และการใช้ยาบางชนิด

เพดานโหว่

คือ การที่มีช่องเปิดระหว่างเพดานปากและฐานจมูก เกิดจากการที่ขากรรไกรบน ของทารกไม่สามารถปิดได้สนิทในระหว่างมารดาตั้งครรภ์ ทำให้เกิดช่องว่างที่เรียกว่าเพดานโหว่ ซึ่งผู้ที่มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่อาจพบปัญหาในการรับประทานอาหาร การหายใจ การพูด และปัญหาทางสภาพจิตใจ

การผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ แพทย์จะทำการผ่าตัดเพดานหลังจากการผ่าตัดอาการปากแหว่งเสร็จ ได้ริมฝีปากที่สมบูรณ์ และแข็งแรงเป็นปกติ โดยทั่วไปมักจะทำหลังจากผ่าตัดอาการปากแหว่งประมาณ 6 เดือนขึ้นไป แต่ในกรณีที่ไม่มีความพิการของปากร่วมด้วย อายุที่เหมาะสมสำหรับการผ่าตัดเพดานโหว่ มักจะอยู่ประมาณ 10 เดือน ถึง 1 ปีครึ่ง
เพดานโหว่จะมีความรุนแรงกว่าปากแหว่ง แต่ปากแหว่งเพดานโหว่สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ไม่ควรปล่อยให้อาการปากแหว่งเพดานโหว่นานจนผ่านช่วงเวลาสำคัญไปโดยไม่ได้รับการผ่าตัดให้เป็นปกติ