ศัลยกรรมหู แก้หูกาง หูกาง

Carboxy คือ

Carboxy คือการกำจัดไขมัน การลดไขมันเฉพาะส่วนหรือเฉพาะจุดที่ต้องการด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้าไปยังบริเวณชั้นไขมันใต้ผิวหนังก๊าซ จะแทรกเข้าไปบริเวณเนื้อเยื่อไขมันจะเกิดปฏิกิริยาไปรวมตัวกับน้ำในเซลล์ทำให้เกิดเป็นกรดคาร์บอนิค ( Carbonic acid ) ซึ่งกรดนี้จะมีคุณสมบัติในการไปสลาย fat cell ทำให้เกิดการสลายไขมันได้ นอกจากนี้ผลอีกอยากหนึ่งของก๊าซ CO2 เมื่อผ่านเข้าไปในชั้นเนื้อเยื่อไขมันแล้วจะทำให้เส้นเลือดเกิดการขยายตัว ทำให้เซลล์ ไขมันสลายตัวและถูกกำจัดออกไปพร้อมๆกัน ซึ่งนับเป็นเทคนิคใหม่ในการขจัดเซลลูไลท์ หรือลดไขมันเฉพาะส่วนที่ไม่ต้องการ

ระบบการทำงานของ Carboxy

Carboxy มีระบบการทำงานโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเพียงแต่ใช้เข็มที่มีขนาดเล็กมากๆ (เบอร์ 30G)แทงผ่านไปยังผิวหนังบริเวณที่ต้องการจะกำจัดไขมัน หรือสลายไขมันแล้วปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กระจายตัวเข้าไปเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

หลังทำ Carboxy ควรปฎิบัติตัวเช่นใด และต้องทำ Carboxy กี่ครั้งจึงจะเห็นผล

หลังการทำการรักษาด้วย Carboxy ไม่มีข้อห้ามใดๆ ซึ่งสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สำหรับคนไข้บางคนอาจควบคุมอาหาร และทำการออกกำลังกายควบคู่ประกอบเพื่อให้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับจำนวนครั้งในการทำ Carboxy นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ เซลลูไลท์ แต่ละท่าน ซึ่งในเบื้องต้นควรจะต้องรับการรักษาทุก 4-7 วัน โดยเฉลี่ยประมาณ 5 – 10 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 15 – 30 นาที และเมื่อทำการรักษาผ่านไป ประมาณ 3-5 ครั้งจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยครั้งที่ 5- 10 จะสามารถเห็น การเปลี่ยนแปลง ได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ผลของการรักษา จะอยู่ได้นานเท่าใดขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วย หากคนไข้รักษาสุขภาพ รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะไม่พบปัญหาเรื่องเซลลูไลท์อีก