หมอตี๊ ทพ.ดร.อมรพงษ์ ได้รับการรับรองสูงสุดด้านศัลยกรรมและเวชกรรมเสริมสวย

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านเวชปฏิบัติเสริมสวย ในงาน AMAS 2020

หมอตี๊ ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านเวชปฏิบัติเสริมสวย ในงาน AMAS 2020...
Read more

หมอตี๊ อมรพงษ์ ได้รับเชิญไปบรรยายวิชาการ ณ โรงพยาบาลศิริราช

คุณหมอตี๊ อมรพงษ์ วชิรมน ได้รับเชิญไปบรรยาวิชาการ เรื่องการผ่าตัดขากรรไกร ด้วยเทคนิค Surgery-First ณ งานประชุมประจำปี...
Read more

บรรยายวิชาการเรื่อง Microimplant Anchorage For Orthodontic Treatment

บรรยายวิชาการ เรื่อง Microimplant Anchorage For Orthodontic Treatment             วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน ได้บรรยายวิชาการ เรื่อง Microimplant Anchorage For Orthodontic Treatment ขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้ารับฟังการบรรยายทุกท่านค่ะ  ภาพบรรยากาศ  ...
Read more