Fat Transfer ฉีดไขมันเติมเต็มร่องลึก
ฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมาเต่งตึง

Fat Transfer

 

Promotion Fat Transfer
ฉีดเติมเต็มใบหน้าด้วยไขมันตัวเอง เหมาทั่วหน้าไม่จำกัด CC

 

⭐️ ไม่ปั่นแยกสเต็มเซล ราคา 49,000 บาท (ปกติ 99,000 บาท)

⭐️ ปั่นแยกสเต็มเซล ราคา 69,000 บาท (ปกติ 150,000 บาท)

*ไม่รวมค่าแพทย์ดมยา (วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562)