ทำฟันประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

 

รายละเอียด

วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562

 

รายการ

1. ขูดหินปูน (เฉพาะวันจันทร์และวันอังคาร) 900 บาท ต่อครั้ง

2. ขูดหินปูน + Airflow 1,500 บาท ต่อครั้ง

3. ฟอกฟันขาวด้วย cool light 5,900 บาท ต่อครั้ง

4. อุดฟัน เริ่มต้น 1,000 บาท ต่อด้าน

5. ถอนฟัน เริ่มต้น 1,000 บาท ต่อซี่

 

 

VERTEX | DENTAL CENTER
Smile Designer
ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท)
FB : @fanvertexclinic
LINE : goo.gl/Ek11pm
🏢 : goo.gl/XJyvUG
🌐 : vertexclinic.com
 : 02-612-9188 ถึง 9