Call
cadcam3d รากฟันเทียมintralock จัดฟันด้านในลวดเส้นตรง ทันตกรรมเด็ก MRC

company proflie

เวอร์เทคคลินิก ศูนย์รวมความงามที่รวมทั้งทันตกรรมผิวพรรณ และศัลยกรรมไว้ด้วยกัน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดย ทพ. ดร. อมรพงษ์ วชิรมน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะทางด้านทันตกรรมและการปรับโครงหน้า และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน พร้อมด้วยพนักงานที่ผ่านการอบรมทั้งด้านข้อมูล ความรู้ และการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่านยินดีที่ จะให้การดูแล วิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำ อย่างตรงไปตรงมาในการรักษาโดยละเอียดในเรื่องความสวยความงามโดยตรง ทั้งด้านทันตกรรมศัลยกรรมความงาม และผิวพรรณ ครบวงจรโดยสถานที่ก่อตั้งคลินิกอยู่ที่สยามสแควร์ ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านความสวยงามจึงเป็น “สถาบันดูแลความงามครบวงจร” (Aesthetic Beauty clinic) โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำหน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของเรา ทำให้เราเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

ทางเวอร์เทคคลินิกมุ่งเน้นด้านการรักษาและการให้บริการเป็นสำคัญ ผู้รับบริการจะได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ผู้มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด เรื่องของสุขภาพ และความงาม เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยปัจจุบัน มลพิษมีอยู่รอบตัวเรา ทุกหนทุกแห่ง อีกทั้งสภาพทางสังคมที่มีการแข่งขันสูง บุคลิกและความงาม จึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการติดต่อ ประสานงาน ทั้งกับบุคคล และองค์กร เพื่อความสำเร็จทางหน้าที่การงานและเป้าหมายในชีวิต

เวอร์เทคคลินิกมีผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงสำหรับให้คำปรึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาโดยละเอียดตามหลักวิชาการ เวอร์เทคคลินิกมีงานบริการหลัก 3 แผนก ได้แก่ แผนกทันตกรรม (Dental) แผนกศัลยกรรม (Cosmetic Surgery) และแผนกผิวหนังและเลเซอร์ (Skin & Laser) ให้ผู้รับบริการ ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการ

กล่าวคือ ผู้รับรับบริการสามารถเลือกพบแพทย์เฉพาะทางด้านใดก็ได้แล้วแต่สภาพปัญหาของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ทางเวอร์เทคคลินิกยังมีการบริการพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวและโครงหน้าทั้งหมด รวมทั้งการออกแบบรูปหน้า (Facial Design) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 แผนกจะทำการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสรุปแผนการรักษาให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการ อีกทั้งเวอร์เทคคลินิกยังเป็นสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยส่งต่อ (Referral Center) จากแพทย์และทันตแพทย์หลายแห่ง ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องโครงหน้าและโครงสร้างของฟันที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถรักษาทีอื่นได้ด้วย

ยาและผลิตภัณฑ์รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ ทุกชิ้น ที่ทางเวอร์เทคคลินิกเลือกใช้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาทั้งไทย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ดังนั้นผู้รับบริการจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของเราได้

company proflie2

share on facebook

UA-36294565-2