Call
cadcam3d รากฟันเทียมintralock จัดฟันด้านในลวดเส้นตรง ทันตกรรมเด็ก MRC

surgery-thai

                เวอร์เทคคลินิก มีพนักงานต้อนรับสำหรับดูแลผู้รับบริการ ผู้รับบริการ สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่หน้า Counter ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบในทุกคำถามของผู้รับบริการ

surgery-place

                สำหรับผู้รับบริการที่รอการปรึกษาแพทย์ หรือผู้ที่มากับผู้รับบริการ ทางเราก็จัดที่นั่งที่สะดวกสบายไว้ให้ท่าน พร้อมทั้งนิตยาสาร ให้ผู้รับบริการได้เลือกอ่านได้ตามสะดวก                เมื่อผู้รับบริการปรึกษาแพทย์แล้ว อาจทำการนัดเวลาเพื่อมาทำหัตถการในวันถัดไป หรือ เข้ารับการรักษาเลย ทางเวอร์เทคคลินิก มีห้องสำหรับทำหัตถการของแต่ละแผนกซึ่งแยกออกเป็นสัดส่วน ชัดเจน

share on facebook

UA-36294565-2