Call
cadcam3d รากฟันเทียมintralock จัดฟันด้านในลวดเส้นตรง ทันตกรรมเด็ก MRC

MRC Trainers

MRC Trainers เพื่อโครงหน้าสวยตั้งแต่เด็ก

- ปรับสมดุลการเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกร เพื่อให้รูปใบหน้าดีขึ้น
- แก้ไขการหายใจ และนิสัยการกลืน ที่ผิดปกติ รวมถึงนิสัยอื่น เช่น ชอบดูดนิ้ว
- ช่วยในการเรียงตัวของฟันหน้า

 

 MRC คืออะไร

MRC Trainers เพื่อโครงหน้าสวยตั้งแต่เด็ก

 

( หมายเหตุ :  "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล" )

 

share share on facebook

 

 

 

UA-36294565-2