Call
cadcam3d รากฟันเทียมintralock จัดฟันด้านในลวดเส้นตรง ทันตกรรมเด็ก MRC

จัดฟันบนด้วยเครื่องมือจัดฟันด้านใน Smart Inside®

จัดฟันบนด้วยเครื่องมือจัดฟันด้านใน Smart Inside® และจัดฟันล่างด้วยเครื่องมือจัดฟันเซรามิกด้านนอกแบบไม่ต้องรัดยาง

การจัดฟันบนด้วยเครื่องมือจัดฟันด้านใน Smart Inside® เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นด้านหลังของฟัน จึงยากต่อการสังเกตุเห็น และต้องรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะเพราะต้องใช้เทคนิกพิเศษและแผนการรักษาที่ซับซ้อนและมีความยากกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นเครื่องมือจัดฟันเพราะติดเครื่องมือไว้ด้านหลังของฟัน

จุดประสงค์
กรณีที่คนไข้กลัวการระคายเคืองลิ้น (มีน้อยมาก) 

ประโยชน์ของการจัดฟันด้านใน Smart Inside®

 • สังเกตเห็นได้ยาก
 • ไม่เห็นด้านล่างเพราะเป็นเซรามิก ส่วนด้านบนก็ไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน จึงโชว์ยิ้มได้อย่างสวยงาม
 • สามารถแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีผลกระทบต่อการออกเสียงน้อย
 • ขั้นตอนการรักษาด้วยการจัดฟัน Smart Inside®
 • ถ่ายรูป พิมพ์ปาก เอ๊กซเรย์เพื่อวิเคราะห์การรักษาโดยการนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าสมควรจะถอนฟันหรือไม่
 • ตรวจและบันทึกข้อมูลของคนไข้
 • วางแผนการรักษา
 • พิมพ์ปากเพื่อเตรียมเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น
 • ขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟันด้านใน
 • พบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจและปรับอุปกรณ์จัดฟันทุก 6-8 สัปดาห์เพราะ Smart Inside® ไม่ต้องรัดยาง จึงไม่ต้องเปลี่ยนยางบ่อย
 • ถอดเครื่องมือจัดฟันและใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน

 

 

( หมายเหตุ :  "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล" )

 

 

 

share on facebook

 

 

 

 

 

 

UA-36294565-2