Call
cadcam3d รากฟันเทียมintralock จัดฟันด้านในลวดเส้นตรง ทันตกรรมเด็ก MRC

               ทันตกรรมรากเทียมระบบ Zygoma หรือ zygomatic implants เป็นการปลูกรากเทียมเพื่อทดแทนฟันบนขากรรไกรด้านบนสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกรองรับฟันที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรองรับการปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป โดยการปลูกรากเทียมด้วยระบบนี้ ทันตแพทย์จะทำการปลูกรากเทียมบนกระดูกบริเวณโหนกแก้มแทนกระดูกรองรับฟัน ให้ความมั่นคงแก่ทันตกรรมประดิษฐ์ โดยการผ่าตัดเล็ก ซึ่งใช้เวลาในการรักษาเพียงสั้นๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ** 

ทันตกรรมรากเทียมระบบ Zygoma เป็นทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยเฉพาะในกรณีของผู้ป่วยที่มีสภาพกระดูกรองรับฟันที่ไม่แข็งแรง สามารถหลีกเลี่ยงการปลูกกระดูกก่อนการปลูกรากเทียมได้

ขั้นตอนการปลูกรากเทียมด้วยระบบ Zygomatic

  1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจ วินิจฉัยและวางแผนการรักษา รวมถึงการพิจารณาเอ๊กซเรย์พาโนรามิกแบบทั้งปาก
  2. ผู้ป่วยเข้ารับการถอนฟัน (กรณีที่จำเป็น) และรับการปลูกรากเทียม
  3. ขั้นตอนการประดิษฐ์สะพานฟันอะครีลิก และยึดติดบนรากเทียม รวมทั้งการปรับแต่งให้เหมาะสมกับช่องปากและการสบฟัน

ข้อดีของการปลูกรากเทียมด้วยระบบ Zygomatic

  • สามารถใช้รักษาได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการสลายตัวของกระดูกรองรับฟันอย่างมาก
  • สามารถทำได้โดยผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการปลูกกระดูกเพื่อใช้รองรับรากเทียม
  • ใช้เวลาเพียงสั้นๆในการรักษา รวมทั้งผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันได้ทันที
  • ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงและเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์

 

 

( หมายเหตุ :  "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล" ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการถ่ายเอ๊กซเรย์บริเวณตำแหน่งไซนัสและกระดูกโหนกแก้มเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา และมีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยจะได้รับการปลูกรากเทียมบนกระดูกบริเวณโหนกแก้มด้านในอย่างน้อย ตำแหน่ง)


 

 

 

UA-36294565-2