Call
cadcam3d รากฟันเทียมintralock จัดฟันด้านในลวดเส้นตรง ทันตกรรมเด็ก MRC

ทันตกรรมรากเทียมด้วยระบบ Intra-lock

                เป็นระบบที่ทำให้มีการยึดติดกับกระดูกได้รวดเร็ว **   จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การใช้ระบบ Intra-lock® สามารถที่จะทำให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกได้เร็วขึ้นกว่าระบบทั่วๆ ไป จึงทำให้สามารถที่จะต่อรากเทียมได้เร็ว ทั้งนี้พื้นผิวของรากเทียมใหม่ที่มีการสร้างขึ้นมามีชื่อว่า Ossean Surface โดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาปรับพื้นผิวของรากเทียม ทำให้การหายของกระดูกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมการละลายตัวของกระดูก ในระหว่างที่เกิดการหายของกระดูก มีการเชื่อมต่อกับรากเทียม ด้วยวิธีนี้จะทำให้คนไข้ได้ฟันเร็วกว่าปกติ หรือในหลายๆ กรณีก็สามารถทำฟันปลอมให้คนไข้เสร็จภายใน 72 ชั่วโมง (3-5 วัน) **

 

 

                          

                                                            Intra-lock

( หมายเหตุ :  "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล" )

 

 

 

share on facebook

 

 

 

 

 

UA-36294565-2