Call
cadcam3d รากฟันเทียมintralock จัดฟันด้านในลวดเส้นตรง ทันตกรรมเด็ก MRC

รากฟันเทียม

        ทันตกรรมรากเทียม (dental implant) คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนรากฟันจริงตามธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงแก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป โดยอาจใช้รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น ในบางกรณีการใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน

รากฟันเทียม Dental implant ยึดกระดูกขากรรไกรได้ติดแน่น

 

     ประโยชน์ของการฝังรากฟันเทียม ช่วยให้ฟันปลอมการครอบฟันให้ยึดติดบนรากเทียม โดยจะทำงานร่วมกับกระดูกขากรรไกร ที่ช่วยให้เกิดการรองรับฟันและยึดฟันปลอมไว้ ไม่ให้เลื่อนหรือลื่นออก ทั้งให้ความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด

 

รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ

       1. รากเทียม (dental implants) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรากฟัน และจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งสามารถยึดติดได้อย่างแนบแน่นโดยไม่ทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ และไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

       2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) ทำเพื่อครอบฟันให้ยึดติดแน่นกับรากเทียม ถ่ายทอดแรงบดเคี้ยวจากครอบฟัน สู่รากเทียมและกระดูก
ขากรรไกร
เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกร จะใช้เวลาประมาณ 4-6
เดือนเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี หลังจากนั้นจึงจะ
ใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียม เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันและฟันปลอมต่อไป

       3. ครอบฟัน (crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งจะทำมาจากเซรามิค (porcelain) มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ  เป็นส่วนตัวรับแรงบดเคี้ยวอาหาร 

 

การฝังรากเทียม มี 2 วิธี

       1. การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียม เป็นการผ่าตัดเพื่อฝังไปในกระดูกขากรรไกรโดยตรงเพื่อเชื่อมกับ    รากฟันจริง ส่วนการครอบฟันหรือฟันปลอม ก็จะนำมาติดทีหลังแบบแยกต่างหาก

       2. การหลอมเนื้อโลหะผสมหรือวัสดุเทียมเป็นโครงแล้วนำมาติด บนเนื้อเยื่อของเหงือกหลังจากนั้นให้
ติดโครงส่วนที่ยื่นออกมาจากเหงือกให้เข้ากับฟันใหม่ที่นำมาติด

       การรักษาจะอยู่ได้นาน10 20 ปีขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฟัน ทั้งนี้คนไข้ควรดูแลสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี และไปพบทันตแพทย์ตามกำหนด เพราะฟันกรามนั้นอาจได้รับการกระทบกระเทือน และฉีกขาดได้แต่ก็ไม่สามารถอยู่ได้นานมากถ้าอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าของปาก

 

รากเทียม ทำจากโลหะใช้ทดแทนรากฟันของฟันธรรมชาติที่สูญเสีย

 

การดูแลรักษา

       หลังการปลูก รากฟันเทียม  สามารถดูแลรักษาสุขภาพของปากและฟันได้เหมือนการดูแลปกติทั่วไป 

ทำความสะอาดเป็นพิเศษบริเวณที่ทำการปลูก รากฟันเทียม และบริเวณเหงือกโดยรอบด้วยแปรงขัดที่มีลักษณะขนาดเล็กพิเศษ นอกจากการดูแลที่บ้านแล้วควรเข้ารับการตรวจสภาพฟันกับทันตแพทย์เป็นประจำ เพื่อตรวจสภาพโครงสร้างโดยการตรวจในช่วงหนึ่งเดือนแรกเดือนที่สาม เดือนที่หกโดยเฉพาะในช่วงปีแรกหลังการเข้ารับการรักษา ให้พบทันตแพทย์เป็นประจำปีละสองครั้ง

 

( หมายเหตุ :  "ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล” ) 

 

 

ทันตแพทย์รองรับจากสถาบันนานาชาติทางรากฟันเทียม

ทันตแพทย์รองรับจากสถาบันนานาชาติทางรากฟันเทียม

ทันตแพทย์รองรับจากสถาบันนานาชาติทางรากฟันเทียม

Intra Lock Platinum Provider

Intra Lock Platinum Provider

Intra Lock Platinum Provider

การปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม

การปลูกรากฟันเทียม

รากเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งรากต่อหนึ่งซี่)

รากเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งรากต่อหนึ่งซี่)

รากเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งรากต่อหนึ่งซี่)

ปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟันแบบติดแน่น

ปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟันแบบติดแน่น

ปลูกรากเทียมรองรับสะพานฟันแบบติดแน่น

ปลูกรากเทียมรองรับฟันปลอมถอดได้

ปลูกรากเทียมรองรับฟันปลอมถอดได้

ปลูกรากเทียมรองรับฟันปลอมถอดได้

ปลูกรากเทียมแบบใส่ทันที

ปลูกรากเทียมแบบใส่ทันที

ปลูกรากเทียมแบบใส่ทันที

รากเทียมชนิดใส่ฟันทันที

รากเทียมชนิดใส่ฟันทันที

รากเทียมชนิดใส่ฟันทันที

All On 4

All On 4

All On 4

All On 6

All On 6

All On 6

Full mount implants

Full mount implants

Full mount implants

Zygomatic implant รากเทียมที่ยึดกับกระดูกขากรรไกรส่วนบน

Zygoma-Implant

Zygomatic implant รากเทียมที่ยึดกับกระดูกขากรรไกรส่วนบน

การปลูกกระดูกสำหรับรากเทียม

การปลูกกระดูกสำหรับรากเทียม

การปลูกกระดูกสำหรับรากเทียม

เทคโนโลยีเสริมผลการปลูกกระดูกและรากเทียม

เทคโนโลยีเสริมผลการปลูกกระดูกและรากเทียม

เทคโนโลยีเสริมผลการปลูกกระดูกและรากเทียม

การใส่รากเทียมโดยระบบคอมพิวเตอร์นำร่อง

การใส่รากเทียมโดยระบบคอมพิวเตอร์นำร่อง

การใส่รากเทียมโดยระบบคอมพิวเตอร์นำร่อง

Cone beam computerized tomogram

Cone beam computerized tomogram

Cone beam computerized tomogram

Computer navigation system

Computer navigation system

Computer navigation system

ระบบ CAD/CAM ในรากฟันเทียม

ระบบ CAD/CAM ในรากฟันเทียม

ระบบ CAD/CAM ในรากฟันเทียม

Laser ในการรากฟันเทียม

Laser ในการรากฟันเทียม

Laser ในการรากฟันเทียม

One Piece implant

One Piece implant

One Piece implant

Blossom implant

Blossom implant

Blossom implant

Nano technology บนผิวรากฟัน

Nano technology บนผิวรากฟัน

Nano technology บนผิวรากฟัน

Mini implant

Mini implant

Mini implant

Photodynamic Therapy รักษารากเทียม

Photodynamic Therapy รักษารากเทียม

Photodynamic Therapy รักษารากเทียม

รากฟันเทียม intra lock จาก USA

รากฟันเทียม intra lock จาก USA

รากฟันเทียม intra lock จาก USA

รากฟันเทียม Straumann จาก Switzerland

รากฟันเทียม Straumann จาก Switzerland

รากฟันเทียม Straumann จาก Switzerland

รากฟันเทียม Astra จาก Sweden

รากฟันเทียม Astra จาก Sweden

รากฟันเทียม Astra จาก Sweden

ห้องผ่าตัดรากเทียมระดับมาตรฐาน

ห้องผ่าตัดรากเทียมระดับมาตรฐาน

ห้องผ่าตัดรากเทียมระดับมาตรฐาน

ข้อควรปฎิบัติหลังใส่รากเทียม

ข้อควรปฎิบัติหลังใส่รากเทียม

ข้อควรปฎิบัติหลังใส่รากเทียม

เครื่องมือช่วยทำความสะอาดรากเทียม

เครื่องมือช่วยทำความสะอาดรากเทียม

เครื่องมือช่วยทำความสะอาดรากเทียม

 

 
UA-36294565-2