Call
cadcam3d รากฟันเทียมintralock จัดฟันด้านในลวดเส้นตรง ทันตกรรมเด็ก MRC

ปรับแต่งโครงหน้า

 

ตัดกราม หน้าเรียว

ตัดกราม หน้าเรียว

ตัดกราม หน้าเรียว

เสริมคาง

Normal Silicone

เสริมคาง

ผ่าตัดโหนกแก้ม

ผ่าตัดโหนกแก้ม

ผ่าตัดโหนกแก้ม

แก้ไขคางสองชั้น/คางกบ

แก้ไขคางสองชั้น/คางกบ

แก้ไขคางสองชั้น/คางกบ

ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขคางยื่น/สั้น

ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขคางยื่น/สั้น

ผ่าตัดขากรรไกร แก้ไขคางยื่น/สั้น

แก้ไขหน้าสั้น

แก้ไขหน้าสั้น

แก้ไขหน้าสั้น

แก้ไขรูปร่างหน้าผาก

แก้ไขรูปร่างหน้าผาก

แก้ไขรูปร่างหน้าผาก

ร้อยไหม 4 มิติ

ร้อยไหม

ปรับรูปหน้า V-Shape ยกกระชับ ผิวหย่อนคล้อย เสริมคอลลาเจน

share on facebook

 

 

 

 

UA-36294565-2