Call
cadcam3d รากฟันเทียมintralock จัดฟันด้านในลวดเส้นตรง ทันตกรรมเด็ก MRC

ศัลยกรรมการดึงยกกระชับใบหน้า

 

 

ดึงหน้าไร้รอยแผลเป็นด้วยเลเซอร์

ดึงหน้าไร้รอยแผลเป็นด้วยเลเซอร

ดึงหน้าไร้รอยแผลเป็นด้วยเลเซอร

การเติมไขมันตัวเอง

การเติมไขมันตัวเอง

การเติมไขมันตัวเอง

การผ่าตัดดึงหน้าผาก

การผ่าตัดดึงหน้าผาก

การผ่าตัดดึงหน้าผาก

การดึงหน้าผากด้วยไหม

การดึงหน้าผากด้วยไหม

การดึงหน้าผากด้วยไหม

การผ่าตัดดึงหน้า+ลำคอ

การผ่าตัดดึงหน้า+ลำคอ

การผ่าตัดดึงหน้า+ลำคอ

share on facebook

 

 

 

 

UA-36294565-2